Už víme, co je homole!

Cukrovar v Dobrovici u Mladé Boleslavi byl cílem exkurze kvartánů, kteří se v posledních hodinách chemie učí o sacharidech. Slovo homole někteří z nich do té doby neslyšeli a většina nikdy homoli z cukru neviděla, tak se na ni ve čtvrtek 2. listopadu jeli do cukrovaru podívat.

Měli štěstí na pana průvodce, který jim poutavě přiblížil celou výrobu cukru od transportu řepy do závodu až po vznik krystalků při vaření cukrové šťávy.

Sladkou odměnou byla studentům po téměř hodinové exkurzi po vnějších i vnitřních prostorách cukrovaru ochutnávka meziproduktů výroby cukru (řepné řízky, těžká šťáva, atd.) i již hotového bílého zlata, jak se u nás cukru říkalo.

Druhou částí exkurze byla prohlídka dobrovických muzeí, kde se kvartáni podívali na historické stroje, kterými se řepa dříve sklízela, viděli na vlastní oči, jak se odléval cukr do forem a vznikaly homole různých velikostí. Podívali se také na jednotlivá stádia růstu řepy, balicí a polygrafické stroje používané pro přepravu již hotového cukru v papírových nebo látkových obalech.

      

Druhá část exkurze byla spíš historická a trochu náročná na pozornost pro velké množství exponátů. Přesto se celá návštěva cukrovaru studentům kvarty líbila a kromě toho, že už dobře vědí, co je homole, se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

A. Havlíková