V Senátu PČR s Michaelem Canovem

Studenti společenskovědního semináře 3. ročníku strávili několik hodin v budovách, kde sídlí a úřadují naši senátoři. Průvodcem nám byl kdo jiný než Michal Canov, senátor zvolený za Liberec.Díky Michaelovi se studenti ocitli v prostorách, kam je  obvykle umožněn přístup jen našim politikům, zahraničním návštěvám a delegacím. O práci senátora i o jiných věcech byla vedena diskuse v Zeleném salonku Kolowratského paláce, kanceláři senátora či Růžovém salonku tamtéž. Součástí byla i diskuse a simulace hlasování v samotném jednacím sále Senátu, bývalé konírně Valdštejnského paláce, který dobře známe z medií. Na závěr proběhla prohlídka reprezentativních prostor Senátu a přilehlé Valdštejnské zahrady s průvodcem.

Na snímcích nejmenovaný senátor a studenti naší školy.

A taky pro nás nechal Michael připravit výborné chlebíčky a pití…..Dalším vrcholem byl výborný oběd v senátorské jídelně. Takže mu moc děkujeme a přijedeme znovu!!!!!