GDPR

Základní informace k GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl k 25. 5. 2018 jmenován:
JUDr. Dlouhý Rudolf
tel.: 774 82 19 51
e-mail:
gdpr.dlouhy(×)gmail.com

Poučení o zpracování osobních údajů

Informace o způsobu ochrany OÚ, přehled zpracovávaných údajů a agend


Dokument platný do 24. 5. 2018

Zásady evidence údajů o žácích:

Vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky