Velká čtenářská soutěž – READING IN ENGLISH CAN BE FUN

Jelikož je AJ knihovna mezi vámi stále oblíbená a ve všech předchozích ročnících soutěže byla vaše účast hojná, rozhodli jsme se i letos vás, milé čtenáře, opět motivovat k dalším výkonům spojeným s četbou anglických zjednodušených knih, respektive originálů. Vyhlašujeme proto ve spolupráci s Podještědským knihkupectvím a nakladatelstvím OUP 10. jubilejní ročník Velké čtenářské soutěže.

Čtenářská soutěž_2016

A protože v letošním roce uplyne 400 let od úmrtí Williama Shakespeara, uvítáme především příspěvky inspirované Shakespearem. Podtitul letošního kola je READING SHAKESPEARE CAN BE FUN. Vaším úkolem je vybrat si knihu z AJ knihovny a poté se už jen rozhodnout pro kategorii, která vás zaujme. Počet soutěžních kategorií stejně jako v minulých ročnících není nijak omezen, lze se zúčastnit i ve všech, NENÍ OMEZEN ANI VÝBĚR AUTORA!

Jaké kategorie máte k dispozici?
1. Mladý talentovaný autor aneb Creative Writer
V této kategorii máte jedinečnou šanci uplatnit svou tvořivost a fantazii. Vaším úkolem je vytvořit vlastní příběh inspirovaný četbou knihy anglicky píšícího autora, přečtená kniha slouží jen jako základ, můžete vytvořit vlastní závěr knihy nebo napsat zbrusu novou krátkou povídku. Jediná podmínka je samozřejmě anglický jazyk a rozsah 1 strana A4 na počítači.

2. Znamenitý básník aneb Admirable Poet
Kategorie pro poetické duše – vaším úkolem je napsat báseň v angličtině motivovanou četbou konkrétní knihy. Je už na vás, zda se bude jednat o přebásnění části knihy, o vyjádření vašich dojmů a pocitů, o vtipnou parafrázi či o užití některých typických básnických forem (limerick, haiku …). Každý autor může do soutěže přihlásit maximálně 5 básní.

3. Informační plakát o autorovi aneb Who Wrote the Book
V této kategorii můžete projevit své schopnosti pracovat s informacemi. Očekává se od vás vytvoření co nejzajímavějšího plakátu určeného k předání informací o autorovi vámi vybrané knihy. Způsob provedení necháváme jen a jen na vašem výběru – text a vhodné obrázky je možno libovolně kombinovat. Doporučený rozměr plakátu je A3.

4. Kreslený seriál aneb Amusing Comics
V této kategorii máte jedinečnou šanci uplatnit současně své literární i výtvarné nadání. Vaším úkolem je vytvořit komiks na motivy přečtené knihy. I zde je použitá technika otázkou vašeho výběru. Minimální rozsah seriálu je 5 obrázků.

Všechny soutěžní práce musí být odevzdány do 11. 3. 2015 (pátek) kterékoliv vyučující AJ.

Kategorie „Mladý talentovaný autor“ a „Znamenitý básník“ musí být odevzdány přepsané na počítači. Titulní strana musí mít následující hlavičku:

Jméno a příjmení, třída
Název knihy, která vás inspirovala (včetně jména autora)

Vítězům jednotlivých kategorií budou předány knižní a věcné odměny.
Přijďte se zeptat, přijďte se poradit, případně přijďte rovnou se svými výtvory. Těšíme se na vás!
Kabinet AJ