Vernisáž výstavy k výročí školy

Tento týden máte poslední možnost navštívit výstavu výtvarných prací našich absolventů v KVKLi.

V přízemí a prvním patře KVK Liberec můžete vidět maturitní výtvarné práce čtyřiceti studentů gymnázia, střední pedagogické školy a pedagogického lycea z  let 2009 – 2016. Někteří absolventi mají vystavené práce celé, jiní výběr z rozsáhlejšího cyklu. Najdete zde klasické techniky /kresba, malba, grafika/, ale
i fotografie, objekty a reliéfní práce, instalace, ukázky akční tvorby a počítačové grafiky.

 

Studenti pracovali samostatně pod vedením vyučujících výtvarné výchovy

Mgr. Ivany Bucharové a Mgr. Jany Kopalové. Všechny maturitní práce doplňují písemné obhajoby, které jsou součástí maturity, ale nejsou zde vystaveny.

 

Výstavu připravili: Mgr. Ivana Bucharová, Mgr. Štěpán Holý, Mgr. Jana Kopalová

Fotogalerie zde