Materiály a videa pro Primu

Učební materiály a odkazy na internetová videa tykající se organismů probíraných v hodinách Biologie.

Ekoaktualita

seznam organismů na poznávačku (hmyz)

seznam organismů na poznávačku (buňka – korýši)

trepka  – konzumuje obarvené kvasinky

měňavka – pohyb pomocí panožek

nezmar hnědý – pohyb z místa (zrychleno), lze pozorovat i pučícího jedince

talířovka ušatá – životní cyklus od polypového stádia k dospělci

sasanka koňská – pohyb ramen

ploštěnka – pohyb, příjem potravy – vychlípitelný hltan

páskovka – pohyb

okružák ploský – pohyb

škeble rybniční – pohyb (svalnatá noha)

sépie obecná – pohyb (ploutevní lem) + v závěru videa reaktivní pohyb

chobotnice pobřežní – změna barvy a tvaru

loděnka hlubinná – hlavonožec se schránkou

pijavka koňská – pohyb

běžník kopretinový 

křižák obecný

křižák pruhovaný

vodouch stříbřitý

zákožka svrabová

rak říční

hrotnatka obecná

buchanka obecná