Vítězství v soutěži Toulky po mapách

Naši studenti ovládli soutěž Toulky po mapách.

Studenti semináře ze zeměpisu a dějepisu ve 3. ročníku se zapojili do soutěže Toulky po mapách, kterou pravidelně vyhlašuje odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje v rámci Dnů GIS. Úkolem bylo vytvořit co nejatraktivnější geohru na portálu http://env.kraj-lbc.cz/mapser­v/geohra/. Naši studenti letos soutež prakticky ovládli.
První místo obsadila autorská dvojice Petra Kerdová a Martin Voslář (oba septima) se svou geohrou Historická místa Liberce, která si také odnesla hlavní cenu v podobě tabletu.
Druhé místo obsadila dvojice Lucie Hlisterová a Adéla Šaržíková (obě 3.A) se svou hrou na téma Nejslavnější vědci. Třetí místo pak získali Veronika Loudová a Ondřej Pešek (oba 3.A) s kvízem na téma Sport u nás a ve světě. Vítězům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Vítězné geohry si můžete sami vyzkoušet zde:
Historická místa Liberce
http://env.kraj-lbc.cz/…a/geoh­ra.php?…
Nejslavnější vědci
http://env.kraj-lbc.cz/…a/geoh­ra.php?…
Sport u nás a ve světě
http://env.kraj-lbc.cz/…a/geoh­ra.php?…

Jan Divišek