Vítězství v soutěži Zooriskuj!

Ve středu 3. dubna se konalo finále soutěže Zooriskuj!, která je zaměřena na znalosti o ZOO Liberec. Tým žáků ze sekundy ve složení Eliška Krausová, Matěj Maršík a David Vedral zvítězil a Martin Břečka, Jiří Rulík a Tomáš Hála z kvarty obsadili 2. místo.

Finálového kola se zúčastnili ještě Klára Břečková, Eliška Novotná a David Stupka z tercie, kteří skončili na 6. místě.

Nutno podotknout, že do finále postupovalo 8 nejlepších týmů z kola základního, které se konalo 21. března a zúčastnilo se ho celkem 87 týmů. Na rozdíl od finále, které probíhalo klasickou formou televizní soutěže Riskuj, se v základním kole odpovídalo na testové otázky s více možnými odpověďmi. Zde nás kromě již zmíněných finalistů reprezentovalo ještě druhé družstvo z tercie ve složení Tereza Jurková, Kristýna Čechová a Viktorie Lesáková a trojice děvčat z primy – Zuzana Harazinová, Lenka Ruckensteinerová a Johana Štrynclová. Terciánky skončily na krásném 14. místě, primánky nasbíraly zkušenosti a umístily se 44.

Finalistům gratulujeme a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Za kabinet biologie,

Jitka Šibravová