Voda – životodárná kapalina

Výuka třídy sexty probíhala během celého středečního dopoledne 17. 1. netradičně. Studenti si hned v úvodu celého dne ve skupinách po 2 – 4 studentech rozdělili fyzikální, chemická, biologická a ekologická témata, která spojoval jeden tématický celek – voda. 

Pak se skupiny studentů na dobu potřebnou k nastudování zadaného úkolu a k vytvoření prezentace rozešli do laboratoří chemie a biologie, někdo vyhledával informace na internetu přímo v posluchárně nebo ve vážírně chemie.

    

Závěr badatelsky orientovaného vyučování vyvrcholil v posluchárně chemie, kde skupiny sextánů předvedly své prezentace a pokusy dokládající zadané téma. Tak se netradičním způsobem studenti dozvěděli celou řadu zajímavých skutečností z energetiky, problematiky stále častěji požívaných palivových článků, viděli netradiční pokusy, v kterých hraje hlavní roli voda a seznámili se i s některými biochemickými pochody vázanými na vodu v buňkách živých organismů.

Studenti se zhostili svých úkolů velmi zodpovědně a zajímavé prezentace, které vytvořili doprovodili ve většině skupin bezchybným výkladem. Projektový den tak byl pro studenty zase trochu jiným způsobem získání informací a netradiční výukou.