Volitelné předměty – 1. kolo volby

Je otevřeno 1. kolo volby VP, původní termín je prodloužený do 29. 3. 2020!

Je alarmující, že se v řádném termínu nepřihlásilo 30 %žáků!!!

Ankety se týkají tříd  G4 (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B), G8 (Sek, Kvi, Sx, Spt) a PMP (3. M)

Před volbou semináře si pozorně přečtěte informace uvedené dále v článku.
Informace pro: Gymnázium čtyřleté (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B) a osmileté (Kvi, Sx, Spt):

je otevřeno I. kolo volby seminářů a dalších předmětů v termínu 4. 3.–29. 3. 2020 (prodloužený termín). Přihlaste se v uvedeném termínu!

  • volba seminářů je možná ve známkovacím systému programu Bakaláři po přihlášení v odkazu „ankety“; do systému se NELZE přihlašovat pod heslem rodičů;
  • studenti si podle ročníku volí z uvedené nabídky příslušný počet seminářů (řiďte se pokyny uvedenými v přiloženém souboru!);
  • nabídka seminářů obsahuje jak semináře, které se vypisují na dva roky, tak semináře, které jsou jednoleté;
  • volba je dvoukolová, druhé kolo volby bude vypsáno po 25. 3. a nabídka seminářů v něm bude redukovaná pouze na ty, které budou otevřeny podle podmínek a zájmu žáků;
  • uvedená nabídka seminářů v anketě je konečná;
  • základy španělského jazyka budou otevřeny pro žáky 3. ročníku (jako volitelný předmět) a pro žáky 2. ročníku jako nepovinný předmět;
  • žáci budoucích 4. ročníku a oktávy, kteří plánují maturovat z jiných profilových předmětů (Inf, DVK, DHK, tzn. jiných, než otevřených ve 2. kole, se musí připravovat samostatně a formou konzultací

Seznam volitelných předmětů a jejich anotace.