Školská rada

V prvním kole voleb nebyl podán žádný návrh na kandidáta. Vyhlašujeme druhé kolo voleb – informace naleznete zde

V souladu s ustanovením §167 a §168 Školského zákona vyhlásil dne 10. května 2018 ředitel školy volby (druhé kolo) do Školské rady při Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace.

Volit se budou dva zástupci rodičů nezletilých žáků a žáků zletilých a také 2 zástupci pedagogických pracovníků školy.

Zřizovatel vydal pro volby do školské rady  Volební řád.

V souladu s ním stanovil ředitel školy, že návrhy kandidátů lze podávat do sekretariátu školy na předepsaném formuláři (viz odkaz)  do 4. června 2018. Následně bude zveřejněna listina kandidátů.

Volby proběhnou ve čtvrtek 18. června 2018 od 8:00 do 15.30 ve vestibulu školy.

V roce 2018 končí volební období stávající školské rady. Proto bylo dne 4. 4. 2018 vyhlášeno první kolo voleb do školské rady. V prvním kole nebyl podaný žádný návrh na kandidáty. Z toho důvodu vypisuje ředitel školy druhé kolo voleb. Vyhlášení 2. kola voleb.

Školská rada pracuje v stávajícím volebním období ve složení: Jana Kašparová, Mgr. Dana Lysáková, Mgr. Miloš Sabáček MBA (do 1. 9. 2016), MVDr. David Nejedlo, Ing. Pavel Jiroušek, Ing. Eva Píšová (předsedkyně) a Mgr. Dana Jadrná.