Výměnný pobyt ve Švýcarsku

Zpráva z pobytu našich žáků ve švýcarském Heerbruggu.

Výběr z fotografií (foto P. Šámal, M. Malý a J. Š.)

Cestovní deník