Výměnný poznávací pobyt zaměřený na přírodovědné předměty do Dánska

úvodní informace pro studenty a jejich rodiče

Milí studenti, vážení rodiče,

vítáme možnost výměnného pobytu s dánským gymnáziem Herning ve stejnojmenném městě. 

Týdenní pobyt v dánském Herningu se uskuteční v termínu 8-14/10/2017. Studenti budou bydlet v rodinách svých zahraničních partnerů, kde budou mít zajištěno ubytování, stravování. Během pobytu plánujeme poznat výuku přírodovědných předmětů ve škole, prohlídku univerzitního městečka Herning na kolech,  navštívit národní pak Vadeshavet , starobylá městečka Aarhus (univerzita, galerie, královská letní rezidence) a Ribe, a zájemci mohou navštívit Legoland. Komunikačním jazykem pro celou dobu pobytu je angličtina. Doprava do Dánska bude zajištěna velkým dálkovým autobusem, předpokládaný počet účastníků z české strany je 20-22 studentů. 

Pobyt dánských studentů plánujeme na dobu  11-17/3/2018. V Liberci plánujeme též vytvořit společný projekt, navštívit TUL – ústav nanotechnologie, IQlandii, Ještěd, Prahu a další zajímavá místa.

Celková cena za výměnu je 6500Kč (cestovní připojištění však si hradí studenti individuálně), které budeme vybírat v průběhu měsíce září 2017, do 20/09/2017 v hotovosti. Peníze bude vybírat hospodářka školy paní Bednářová v úředních hodinách.

Věříme, že Vás tato nabídka zaujala a že nás čeká krásné setkání s Dánskem, které již nyní je mezi českými studenty oblíbenou zemí pro univerzitní studium.

organizují: Mgr. Jitka Hatriková (Bi-Ma) a Mgr. Petra Pešová (Aj)

V Liberci dne 1/9/2017