Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

S otázkami týkajícími se vlády Lucemburků u nás si nejlépe poradila Kateřina Mlejnková z tercie.

Spolu s vítězkou postupují do okresního kola, které se koná 18. ledna 2016, Eliška Novotná s Libuše Bořilová (obě tercie).

DO 2015-16_vysledky_Jergym