Školní kolo zeměpisné olympiády – výsledky

Ve středu  27. ledna 2016 proběhlo v učebně zeměpisu školní kolo zeměpisné olympiády kategorie D (1.-4. ročník).

kategorie A (prima)
Prima se zúčastnila školního kola ZO v rámci hodiny zeměpisu ve čtvrtek  21. ledna. Se zeměpisnými úlohami si nejlépe poradil Antonín Molčan se ziskem 44 bodů z 50 možných. Kompletní výsledky najdete v přiloženém souboru.

kategorie B (sekunda)
V kategorii B zvítězil Dan Keršláger. Kompletní výsledky najdete v přiloženém souboru.

kategorie C (tercie a kvarta)
V kategorii C bylo předem stanoveno, že do okresního kola vyšleme nejlepšího řešitele v rámci každé třídy. V tercii si nejlépe vedl Jakub Smutník. V kvartě pak uspěla Mariana Telekesová

kategorie D (1.-4. ročník)
Školního kola v kategorii D se zúčastnilo celkem 23 žáků, kteří poměřili své znalosti ve práci s atlasem a v písemném testu geografickým znalostí.
V kategorii D nakonec zvítězila Renata Zollerová z 3.A. Na 2.-3. místě se společně umístili Matěj Pur ze septimy a Ondřej Slunečko z oktávy. Kompletní výsledky najdete v přiloženém souboru.

Kompletní výsledky

Všem účastníkům tímto děkujeme za účast a reprezentantům přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, které se koná  16. 2. na krajském úřadě LK. 

za PK zeměpisu 
Jan Divišek