Výstava Paměť národa

Ve čtvrtek 18. října zamířili studenti kvarty do Prahy na výstavu k českým dějinám.
Naším cílem se stala výstava Paměť národa, kterou připravila společnost Post Bellum v prostorách bývalého Stalinova pomníku na pražské Letné. Autobusem jsme dojeli až na Florenc, odkud jsme pěšky vyrazili procházkou přes Staré Město na Letnou, kde nás čekala samotná výstava. Studenti se rozdělili do tří skupin a každá dostala přiděleného jednoho pamětníka, jehož životní příběh měli za úkol zkompletovat. Postupně absolvovali všechny 3 části výstavy: expozici Obrazy (interaktivní vizuální projekce připomínající mezníky našich dějin 20. století), expozici Svědectví (záznamy vzpomínek a postojů pamětníků) a Stély (panelová výstava v exteriéru). Na závěr dostali příležitost zaznamenat fixem své dojmy a pocity na symbolické černé stěně, která je nainstalována na hraně bývalého pomníku a symbolicky tak brání svobodnému výhledu na Prahu.

Od Stalina jsme se přesunuli do nedalekého Národního zemědělského muzea. U příležitosti výročí vzniku našeho státu je muzeum aktuálně přístupné zdarma a my si tak mohli prohlédnout jeho expozice. Nejdříve jsme obdivovali výhled na Prahu z terasy na střeše muzea a pak si prošli jednotlivé tématické okruhy, které byly až nečekaně zajímavé a interaktivní a můžeme je upřímně doporučit návštěvníkům všech věkových kategorií.

O tom, jak se celá akce vydařila si můžete přesvědčit na přiložených fotografiích: