Výstava TVAR/BARVA/PROSTOR v Senátu  –  Valdštejnský palác

Výstava TVAR/BARVA/PROSTOR v Senátu  –  Valdštejnský palác

8. 1. – 21. 1. 2019

Fotogalerie z vernisáže

Výstava maturitních výtvarných prací absolventů naší školy s názvem TVAR/BARVA/PROSTOR byla zahájena slavnostní vernisáží v úterý 8. ledna 2019 ve výstavních prostorách předsálí Jednacího sálu Senátu PČR.  Vernisáž zahájil svým úvodním proslovem pan senátor Ing. Michael Canov, pod jehož záštitou se výstava koná. Dále se ujal slova pan ředitel Mgr. Jaroslav Šťastný, který přivítal také váženého hosta pana PaedDr. Jaroslava Halíka s manželkou, předsedu Spolku přátel JERGYM, z. s.,  za jehož podpory výstava mohla být realizována. Po přivítání hostů následoval kulturní program, ve kterém zazpívala Tereza Bucharová, absolventka školy, a Johana Matunová ze 4. M za hudebního doprovodu Mgr. Daniela Hutaře.  Součástí programu byl i přednes básní studentek 3. L, a to Šárky Havranové, Barbory Slavíčkové a Anety Zsilayové. Po něm následovala komentovaná prohlídka historických i současných prostor Valdštejnského paláce.

Vystavovaná díla reprezentují rozsáhlejší cykly výtvarných maturitních prací absolventů gymnázia, střední pedagogické školy a pedagogického lycea z let 2014 – 2018. Najdete zde klasické techniky /kresba, malba, grafika/, ale i fotografie, instalace, ukázky akční tvorby a počítačové grafiky. Studenti pracovali samostatně pod vedením vyučujících výtvarné výchovy Mgr. Ivany Bucharové a Mgr. Jany Kopalové.

Výstavu připravili: Mgr. Ivana Bucharová, Mgr. Štěpán Holý, Mgr. Jana Kopalová

Senát 1