Vítězství v soutěži “Má vlast v proměnách století”

KLÁRA KUČEROVÁ (2.A) v užším výběru krajského kola soutěže Má vlast v proměnách století zvítězila. Její plakát byl nejlepší z celého desetiletí, za což získala významné ocenění.

Jedná se o výtvarně –  historickou soutěž pro školy Libereckého kraje – Má vlast v proměnách jednoho století. Cílem bylo prezentovat jednotlivé roky od vzniku republiky v roce 1918 až do současnosti. Naše škola si vylosovala rok 1943 a 1948. Vznikla sbírka 100 obrazů z dějin našeho státu pohledem mladé generace a katalog zveřejněný na webu Libereckého kraje. 

Studenti vytvářeli v hodinách výtvarné výchovy velkoformátové plakáty, z nichž některé ještě visí v 1. patře naší školy na nástěnce (do konce prosince). Ze školního kola postoupily do krajského kola práce Kláry Kučerové ze 2.A (rok 1963) a Samuela Maxe Akrmana ze Septimy (rok 1968).

BLAHOPŘEJEME!

Porota hodnotila jak výtvarnou, tak historickou stránku. Plakáty měly zobrazovat celostátní události s vazbou na náš region.