VZMR 01/2017 „Nákup počítačů a multimediálního vybavení“ – ukončené

Zadávací dokumentace: výzva | příloha č. 1příloha č. 2 | příloha č. 3 | vzor smlouvy

Datum podání nabídek: do 9. 6. 2017, 12.00 hod.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky