Žáci nižšího gymnázia zakládají přírodovědný kroužek!

My, Plši z Jergymu, sháníme další nadšence do přírody z nižšího gymnázia. Scházíme se každou středu od 14 do 15 hodin v učebně biologie.

Během roku se budeme starat o školní zahradu, hmyzí hotel a ptačí budky. Také zorganizujeme úklidové akce Jizerek a další výlety a společně se připravíme na nový ročník soutěže Zlatý List a ostatní biologické soutěže. Dozor nám bude dělat paní profesorka Šibravová a pan profesor Holý.

Biologii a ekologii zdar!

Více informací v kabinetu biologie.