Zeměpisná olympiáda 2018 pro 1.-4. ročník

POZOR, ZMĚNA TERMÍNŮ: Školní kolo Zeměpisné olympiády 2018 se koná ve pátek 19. ledna od 12.00 v učebně zeměpisu.

Předpokládaný konec klání je v 13.30. Zájemci o účast nechť se zapíší do formuláře, který naleznou na dveřích učebny  zeměpisu, nejpozději do čtvrtka 18. ledna 13.30 hod.