Znakujeme druhým rokem

Jergym má mírně pokročilé absolventy českého znakového jazyka.

Ve čtvrtek 22. března 2018 vyvrcholil na naší škole kurz českého znakového jazyka pro mírně pokročilé a pro začátečníky praktickou zkouškou. Absolventi esejem, jeho rozborem a hlavně praktickou komunikací v českém znakovém jazyce prokázali 7 měsíční usilovnou práci pod vedením lektora Mgr. Karla Redlicha. Úspěšně konverzovali o své osobě, o své rodině, o škole, svých koníčcích, ale také jak mohou neslyšícímu či nedoslýchavému pomoci v orientaci ve městě či v dopravě.

Všem absolventům gratulujeme.

Zájemci o kurz českého znakového jazyka mohou získat informace u Mgr. Jindřišky Vaněčkové.