Zprávy JERGYM – Březen 2017

Stříbrné volejbalistky, absolventský ples či obhajoby ročníkových prací – to jsou jen některá z našich témat Zpráv JERGYM za březen. Přejeme příjemnou podívanou.

Sociální sítě školní TV:

 

 

 

Bystřejší z vás odhalí i malou chybku ve střihu 😉

38. díl

Témata:
0:31 – Úspěch v anglické olympiádě
0:56 – Úspěch v francouzské olympiádě
1:17 – Absolventský ples
4:33 – 3.A v Senátu
5:22 – Republikové finále ve volejbalu
8:00 – Obhajoby ročníkových prací
10:56 – Jaroslav Heyorvský
11:17 – Předávání diplomů DELF

Děkujeme Spolku přátel Jergym, z. s. za finanční podporu.

Tým školní televize:

WEB ŠKOLNÍ TELEVIZE: