Zprávy JERGYM – Duben 2015

Nové Zprávy JERGYM zahájíme pohledem na Kavčí Hory, podíváme také se na šachový turnaj do Ústí nad Labem a podrobíme rozboru úspěch našeho dějepisného týmu. Video naleznete v článku.

Sociální sítě školní TV:

 

 

 

 

Témata:
0:45 – Návštěva České televize
1:55 – Šachový turnaj
2:45 – Chemická olympiáda
3:19 – Dějepisná olympiáda
5:02 – Olympiáda v českém jazyce
5:22 – Maturitní koncert
6:00 – Jarní škola mediálních studií
6:51 – Exkurze do ČNB
15:45 – Nové školní mikiny – info zde

WEB ŠKOLNÍ TELEVIZE (mj. zde naleznete fotky z posledního zvonění):