Zřizovací listina

Zřizovací listina G a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425