1.B na českoněmeckém projektu zaměřeném na les

Ve dnech 17. – 19. 4. se moje třída 1.B zúčastnila českoněmeckého projektu, který pro nás připravila Společnost pro Jizerské hory.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Projektové dny byly zaměřeny na osvětu o lese, první den jsme se podívali do NPR Jizerskohorské bučiny v okolí Oldřichovského sedla, druhý a třetí den se konal v okolí německého Seifhennersdorfu. Všech tří dnů se s námi účastnili i němečtí studenti.  

První den byl hlavně seznamovací, společně s našimi německými protějšky jsme prošli Oldřichovem v Hájích a u toho ve skupinkách pracovali na pracovních listech.

Druhý den byl praktický, rozdělili nás na tři skupiny a každá pomáhala s jinou lesnickou činností. První skupina sázela mladé stromky, druhá skupina vytrhávala invazivní střemchu pozdní a třetí prořezávala les.

Třetí den jsme byli rozděleni do osmi skupin a v určeném sektoru lesa jsme za pomoci buzol a GPS navigací mapovali mraveniště.

Celý projekt se nám líbil, kladně hodnotíme především druhý den a práci v lese.

Fotky z akce najdete zde: 

https://photos.app.goo.gl/7DKAEQMacCNmoy4v7

Autor článku: Kateřina Váňová, 1.B