9. místo v celostátním kole Dějepisné olympiády

5 dní ústředního kola Dějepisné olympiády v Hradci Králové

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Od 11. do 15. června se v Hradci Králové konalo celostátní kolo Dějepisné olympiády, kterého jsem se účastnil jakožto vítěz krajského kola z 27. března tohoto roku. Tématem letošního ročníku byl „Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992“. Jak již podle města napovídá, celá olympiáda se letos konala pod záštitou Katedry pomocných věd historických a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Slavnostní zahájení i vyhlášení se konalo v hlavní aule UHK, všechny ostatní aktivity pak probíhaly v budově Filozofické fakulty UHK. První den po ubytování proběhlo slavnostní zahájení, kde se sešli všichni účastníci jak z 1. kategorie (základní školy a nižší gymnázia), tak nás 24 účastníků z 2. kategorie (střední školy, vyšší gymnázia), kde jsem však byl jediný, který nestuduje přímo gymnázium.

Druhý den probíhal dopoledne písemný test, kde bylo možno získat až 100 bodů. Odpoledne nás pak čekala prohlídka města, kdy jsme začínali na sídlišti Moravské Předměstí, odkud jsme se pak přes areál fakultní nemocnice a agoru před krajským úřadem došli až na Velké náměstí v samém historickém středu města. Po dokončení prohlídky jsme si poslechli přednášku od PhDr. Sixta Boloma-Kotariho, Ph.D. na téma „Památková péče za socialismu“.

Třetí den byl celý nesoutěžní. Dopoledne jsme si poslechli dvě přednášky od Mgr. Lucie Fikarové, Ph.D. na téma „Oral History“ a „Alternativní hudební scéna za socialismu“. Odpoledne nás čekala návštěva Pardubic, kde jsme navštívili Zámeček Larischova vila, a to včetně sklepení, kde byly před popravou drženi občané vypálené obce Ležáky. Po Zámečku jsme pak navštívili interaktivní výstavu v Institutu Paměti národa, po níž jsme si prošli historické centrum Pardubic, včetně památníku osvobození. 

Čtvrtý den probíhaly obhajoby našich písemných prací, které jsme pro celostátní kolo museli napsat. Z této práce a z její následné prezentace jsme mohli dostat maximálně 50 bodů. Většina prací byla velmi kvalitní a bylo vidět, že si na nich všichni včetně mě dali záležet.

Finální pátý den proběhlo dopoledne slavnostní vyhlášení. Nejdříve si však pro nás organizátoři připravili sketch, jehož ústředními postavami byla uklízečka a člen SSM, který recitoval oslavnou báseň na Vítězný únor. Následovalo pak samotné vyhlašování. Se 121,7 body jsem skončil 9. a odnesl jsem si tak trojici knih a originální diplom. Do Liberce jsem se tak vracel s naprostou spokojeností.

Vilém Mazánek