Certifikáty z francouzštiny DELF Scolaire

Ředitel Francouzského institutu předal studentům JERGYMu jazykové certifikáty DELF Scolaire.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova ve spolupráci s Alliance Française v Liberci a s Francouzským institutem v Praze i v tomto školním roce zorganizovaly konání celosvětově uznávaných mezinárodních zkoušek z francouzského jazyka „DELF Scolaire“. Při této příležitosti navštívil naši školu ředitel Francouzského institutu v Praze, pan Stanislas Mrozek, aby slavnostně předal jazykové certifikáty.

Zkoušek se letos zúčastnilo 18 studentů, z nichž 14 bylo z naší školy. Testování probíhalo ve 3 dnech dle úrovní obtížnosti A2, B1 a B2 (pro ilustraci - obtížnost maturity z cizího jazyka by měla být na úrovni B1).

Samotné zkoušky se připravují přímo ve Francii a konat se mohou výlučně na vybraných středních školách či v pobočkách Alliance Française.  Zkoušky DELF se skládají ze čtyř částí (poslech, čtení, sloh a ústní projev) a jsou rozděleny do 4 úrovní, které se shodují se společným evropským referenčním rámcem jazyků. Zkoušky DELF jsou uznávány po celém světě a jejich platnost je celoživotní. Žákovský DELF je sestavován pro mládež, jednotlivá témata jsou tedy přizpůsobena věku uchazečů.

     Společná i profilová část maturity z francouzského jazyka jsou co do obsahu i formy inspirovány z velké části právě těmito zkouškami, proto je žákovský DELF vhodný i jako příprava na maturitu. 

                                                                                                       Mgr. Jiří Miškovský

                                                                                                               vyučující francouzského jazyka a koordinátor projektu