Estetický kurz - 3.M

Ve dnech 2.10. – 6.10.2023 proběhl v Oldřichově v Hájích Estetický kurz 3. ročníku SOŠPg.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Celý kurz byl propojen tématem Živly. Studenti si vyzkoušeli tradiční a zejména netradiční přístupy ve výtvarné, hudební a dramatické výchově pod vedením vyučujících Mgr. Ivany Bucharové, Mgr. Daniela Hutaře, Mgr. Aleny Tiché a Mgr. Elišky Vobrubové.

Ve výtvarných blocích se studenti věnovali artefiletice, akční tvorbě i klasické krajinomalbě. Sebe i krajinu proměňovali v duchu land-artu i body-artu propojeného s tancem. Často využívali přírodní živly a jiné netradiční materiály. V hudebních blocích pronikali do základů muzikoterapie, využívaly rytmickou a pohybovou improvizaci, hudbu různých kultur. V dramatické výchově se zabývaly neverbální komunikací, etudami s předměty a hereckými rolemi.

Studenti pracovali samostatně i v menších či větších skupinách. Často propojovali výrazové prostředky všech výchov. Díky pěknému počasí mnohé činnosti probíhaly v exteriéru. Celý program vyvrcholil skupinovými neverbálními performancemi na téma živly, inspirovanými hudbou, přírodou a kulturními tradicemi. 

Estetický kurz měl prožitkový charakter a bude jistě dobrým přínosem pro pedagogickou praxi jak z metodického, tak i z praktického a osobnostního hlediska.

V odkazu naleznete výběr fotografií a pracovních videí, které vám přiblíží barevnou
atmosféru tohoto kurzu.

 

                                                                                                                      Ivana Bucharová

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.