Estetický kurz - 3.M

Ve dnech 21.9. – 25.9.2020 proběhl v Oldřichově v Hájích Estetický kurz 3. ročníku SOŠPg.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Celý kurz byl propojen tématem Živly. Studentky si vyzkoušely tradiční a zejména netradiční přístupy ve výtvarné, hudební a dramatické výchově pod vedením vyučujících Mgr. Ivany Bucharové, Mgr. Aleny Tiché a Mgr. Elišky Vobrubové.

Ve výtvarných blocích se studentky věnovaly artefiletice, akční tvorbě i klasické krajinomalbě. Sebe i krajinu proměňovaly v duchu body-artu a land-artu. Často využívaly přírodní živly a jiné netradiční materiály. V hudebních blocích pronikaly do základů muzikoterapie, využívaly rytmickou a pohybovou improvizaci, hudbu různých kultur. V dramatické výchově se zabývaly neverbální komunikací, etudami s předměty a hereckými rolemi.

Studentky často pracovaly samostatně i v menších či větších skupinách. Často propojovaly výrazové prostředky všech výchov. Díky pěknému počasí mnohé činnosti probíhaly v exteriéru. Celý program vyvrcholil skupinovými neverbálními performancemi na téma živly, ovlivněnými hudbou, přírodou a kulturními tradicemi. 

Estetický kurz měl prožitkový charakter a bude jistě dobrým přínosem pro pedagogickou praxi studentek z metodického, praktického i osobnostního hlediska.

V odkazu naleznete výběr fotografií, které vám přiblíží barevnou atmosféru tohoto kurzu.

 

                                                                                                                     Ivana Bucharová