Estetický kurz – 3.M

Na začátku října proběhl v Oldřichově v Hájích Estetický kurz 3. ročníku SOŠPg.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Studentky si vyzkoušely tradiční i netradiční přístupy ve výtvarné, hudební a dramatické výchově pod vedením vyučujících Mgr. Ivany Bucharové, Mgr. Heleny Krasnické, Mgr. Aleny Tiché a Mgr. Elišky Vobrubové.

Kromě klasické krajinomalby, plnily úkoly z oblasti artefiletiky a akční tvorby. Sebe i krajinu proměňovaly v duchu bodyartu a landartu. Při výtvarných činnostech využívaly přírodní živly a jiné netradiční materiály. V hudebních blocích pronikaly do základů muzikoterapie, využívaly rytmickou a pohybovou improvizaci, hudbu různých kultur. V dramatické výchově se zabývaly neverbální komunikací, etudami s předměty a hereckými rolemi.

Studentky často pracovaly v menších či větších skupinách, v interiéru i exteriéru, i přes nepřízeň počasí. V mnohých činnostech propojovaly výrazové prostředky všech výchov.

Celý program vyvrcholil skupinovými neverbálními performancemi, ovlivněnými hudbou, přírodou a kulturními tradicemi.

Estetický kurz měl prožitkový charakter a bude jistě dobrým přínosem pro pedagogickou praxi studentů z metodického, praktického i osobnostního hlediska.

V odkazu naleznete výběr fotografií, které vám přiblíží tento kurz.