Geologický kurz kvinty

V novém ŠVP pro gymnázia jsme se rozhodli povinné výstupy ze vzdělávací oblasti Geologie realizovat formou vícedenní terénní exkurze.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Tento model naplnění výstupů RVP si poprvé vyzkoušela kvinta, která ve dnech 25. - 27. září zamířila na chatu Seleška v Lužických horách.
Zde je čekal třídenní program zahrnující různé aktivity spojené s geologickými tématy. S využitím map na orientační běh hledali ve skupinách jednotlivé litosférické desky, při hře v terénu si připomněli procesy a jevy spjaté s endogenními a exogenními procesy Země a nechyběla ani poznávačka hornin. Vyvrcholením pak byla středeční prezentace jednotlivých geologických epoch na našem modelu časové osy Země, kde ve skupinách žáci představovali svá období ostatním a to i formou krátkých scének. Do tématu exkurze zapadla i večerní projekce snímku Erupce lásky zachycující životní osudy páru francouzských vulkanologů.
Jak se exkurze vydařila můžete posoudit na přiložené fotogalerii :-)

za PK zeměpisu a biologie
Jan Divišek

Fotogalerie