Informace pro zákonné zástupce

Třídní schůzky a informace pro zákonné zástupce

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Klasické třídní schůzky za stávající situace není možné realizovat běžným způsobem.
Zákonní zástupci budou mít možnost se s třídními učiteli setkat online. Konkrétní termín setkání určí třídní učitel a včas informuje zák. zástupce. Pro hodinová setkání byly vymezeny dny 25. a 26. 11. od 16 do 18 hodin.
Komunikace s ostatními vyučujícími je možná buď pozváním do "meetu" nebo emailem s konkrétním vyučujícím, tak jak je to dosud běžné.