Jazyková atašé opět ocenila úspěšné studenty francouzštiny

Paní Florence Saint-Ygnan po roce zavítala do Liberce, aby předala studentům naší školy certifikáty mezinárodních zkoušek z francouzštiny DELF.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Celosvětově uznávané diplomy zkoušek DELF podle Společného evropského referenčního rámce v letošním roce převzalo 18 studentů Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova  z rukou zástupkyně Francouzského Institutu v Praze paní Florence Saint-Ygnan. Garantem celé akce byl pan Didier Delépine, víceprezident Alliance Française v Liberci.

V letošním roce se slavnostní předávání odehrálo v klubu Zebra, kde na úvod celého večera zaznělo několik francouzských písní v podání studentů naší školy. Samotné zkoušky se připravují přímo ve Francii a konat se mohou výlučně v pobočkách Alliance Française a na vybraných školách, mezi které patří i ta naše.  Zkoušky DELF scolaire se skládají ze čtyř částí a jsou rozděleny do čtyřech úrovní, které se shodují s úrovněmi evropského jazykového rámce. Zkoušky DELF jsou uznávány po celém světě a jejich platnost je celoživotní.

Za komisi francouzského jazyka Mgr. Jiří Miškovský