Kapr - dopoledne plné mluveného slova, hudby a zpěvu

V posledním prosincovém týdnu se již tradičně koná školní kolo přehlídky dětské recitace.

Recitátoři
Recitátoři

V hudebním centru se nesešli jen vítězové třídních kol z primy, sekundy, tercie a kvarty, ale program je obohacen o pěvecká, hudební, recitační i dramatická vystoupení studentů z různých tříd víceletého i čtyřletého gymnázia, pedagogické školy i lycea.

V letošním ročníku Kapra jsme slyšeli kytary, klavír, loutnu, housle, klarinet, flétny, recitaci sólovou i skupinovou, četbu vánoční povídky libereckého autora, ukázky slam poetry. Na závěr tercie zahrála a zazpívala skladbu Nada Te Turbe, kterou jsme si zazpívali všichni.

Za odměnu si všichni účastníci pochutnali na vánočkách a čajovém cukroví od našeho dlouholetého sponzora Jizerských pekáren.

 

A kdo nás bude reprezentovat v okresním kole Přehlídky dětské recitace?

Ve 3. kategorii (prima, sekunda) postoupili:

Kateřina Harazinová (prima) a Daniel Švihovský (prima).

 

Ve 4. kategorii (tercie, kvarta) byl jen jeden soutěžící, zato v okresním kole bude již popáté:

Richard Antonický (tercie)

 

Gratulujeme recitátorům a děkujeme všem, kteří se na letošním ročníku Kapra podíleli!!!