Kapr - vánoční dopoledne plné recitace, hudby a dobré pohody

Úterní dopoledne patřilo tradičnímu Kaprovi, školnímu kolu soutěže recitátorů, které je doplněno hudebními i dramatickými vystoupeními studentů pedagogické školy, lycea i gymnázia. Předvánoční atmosféru doplňuje také vůně vánoček a cukroví, které studentům každoročně darují Jizerské pekárny.

Soutěžní část Kapra
Soutěžní část Kapra

V soutěžní části dopoledne vystoupili recitátoři, kteří zvítězili ve třídních kolech soutěže a před celoškolním kolem absolvovali přípravný seminář s profesorem Matyášem Hauserem. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích, z každé z nich mohli do dalšího kola v libereckém Větrníku postoupit dva recitátoři.

Ve 3. kategorii (studentky a studenti z primy a sekundy)  doporučila porota složená z vyučujících českého jazyka dva postupující:

Richarda Antonického ze sekundy a Marii Houškovou z primy.

Ve 4. kategorii (studenti a studentky z tercie a kvarty) vybrala porota Karolínu Kunáškovou a Lucii Lelkovou, obě z kvarty.

Gratulujeme postupujícím a přejeme hodně úspěchů v reprezentaci školy. Děkujeme také ostatním soutěžícím, kteří ukázali svým spolužákům v hledišti, že dobře vybraný a zajímavě přednesený text umí chytit za srdce.

Celým dopolednem nás provázeli studenti a studentky 2.L. Pod vedením M. Hausera působili téměř profesionálně.

Oceňujeme i výkony dalších účinkujících a těšíme se na vánočního Kapra 2023.