Knihovna jako veřejný prostor

Studentky a studenti ze 2.A se v pondělí 12. 12. zapojili do pilotážní verze workshopu Knihovna jako veřejný prostor, který organizovalo Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Krajskou knihovnou Liberec.

Skupinová práce při  workshopu
Skupinová práce při workshopu

Nejdříve si ujasnili pojmy veřejný a poloveřejný prostor. Na konkrétních příbězích občanů Liberce si připomněli segregaci menšin v době druhé světové války a po ní.

V druhé části workshopu si zahráli na tvůrce projektů směřujících ke zkvalitnění služeb krajské knihovny a cílených na různé skupiny obyvatel. Sami si vybrali například maminky s dětmi, lidi bez domova, lidi s postižením, pejskaře. Své projekty poté spolužákům prezentovali.

Workshop byl pro studenty užitečně stráveným časem, protože nejen objasnil pojmy, se kterými se setkávají, ale dovedl je k aktivnímu zamyšlení nad problémy, na které ve veřejném prostoru narážejí  lidé ze skupin s různou mírou znevýhodnění.