Kutná Hora

V průběhu minulého týdne se uskutečnila dějepisná exkurze do Kutné Hory.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Zúčastnily se třídy Sekunda a Tercie. Společně jsme se vydali do dolů, kde se dříve těžilo stříbro. Navštívili jsme muzeum stříbra, prošli celé malebné město. Děti měly příležitost vidět středověkou kašnu, morový sloup, kostel sv. Jakuba. V neposlední řadě jsme absolvovali komentovanou prohlídku chrámu sv. Barbory. Počasí nám přálo, věříme, že si studentky a studenti exkurzi užili a oživili si historii těžby stříbra a významu města Kutná Hora.


Za příspěvek na dopravu děkujeme Spolku přátel Jergym.

Mgr. Renata Němcová a Mgr. Petra Novotná