Malované čtení v distanční výuce předmětu dramatická výchova

Úkolem studentů bylo vytvořit materiál pro malované čtení, tj. napsat příběh s obrázky (kresbami vlastnoručními) nahrazujícími slova, přičemž textový základ si mohli buď sami vymyslet anebo mohli také tímto způsobem zpracovat pohádku, text lidové písně, básničku pro děti…

Malované čtení
Malované čtení

Malované čtení, tedy text prokládaný obrázky, podporuje správný jazykový vývoj a navozuje přirozené vnímání mluveného slova spolu s psaným textem. Takový text umožňuje i dítěti, které ještě číst neumí, aktivně se zapojit do čtenářských aktivit prostřednictvím čtením obrázků. Podporuje naslouchání, vnímání souvislostí s tištěným textem a tedy sledování textu, což je prvním krokem k úspěšnému čtenářství a později plnohodnotné čtenářské gramotnosti. S aktivní pomocí dospělého – např. rodiče, učitele, staršího sourozence – vede práce s takovým typem textu i k podpoře rozvoje jazykových i mluvních dovedností (včetně např. správného skloňování či časování plynoucího z kontextu příběhu). Dospělý čte text a dítě čte obrázky. Vhodné je při čtení textu dítěti ukazovat prstem nebo záložkou právě čtený text. Tímto způsobem je dítě přirozeně vedeno k aktivnímu čtení. 

Z dosud uvedeného je patrné, že malované čtení je vhodné pro předčtenáře (pro děti předškolního věku jako příprava ke čtenářství – viz čtenářská pregramotnost/předčtenářská gramotnost) a začínající čtenáře na počátku školní docházky, kde malované čtení působí stimulačně. Navíc je cílenými otázkami možné rozvíjet i porozumění, vyvozování, sdílení; aktivizovat vědomosti, zkušenosti a fantazii dítěte.

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.