Maturitní témata, dramatická výchova specializace

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
 1. AUTORSKÁ POHÁDKA
 2. CÍLE A HODNOTY DRAMATICKÉ VÝCHOVY
 3. DIVADLO A DIVADELNÍ INSCENACE
 4. DRAMA
 5. DRAMATICKÁ HRA – METODA PRÁCE DRAMATICKÉ VÝCHOVY 
 6. DRAMATICKÁ VÝCHOVA JAKO SYSTÉM
 7. DRAMATIZACE
 8. LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ JAKO SOUČÁST KRÁSNÉ LITERATURY
 9. LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ V LITERÁRNÍM KONTEXTU 
 10. POHÁDKA V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ
 11. PROCES A PRODUKT 
 12. PŘEDNES
 13. ROZDĚLENÍ DĚTSKÉ LITERATURY DLE ČTENÁŘSKÉHO VĚKU 
 14. VZNIK DRAMATICKÉ VÝCHOVY U NÁS
 15. VZNIK DRAMATICKÉ VÝCHOVY VE SVĚTĚ
 16. ZAČLENĚNÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY DO SYSTÉMU ŠKOLNÍ PRÁCE 
 17. ZÁKLADNÍ DRUHY LITERATURY
 18. DIVADELNÍ INSCENACE
 19. POESIE PRODĚTI VE 20. STOLETÍ – VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI A SMĚRY 
 20. PŘÍBĚH S DĚTSKÝM HRDINOU