Mezinárodní certifikáty z francouzštiny DELF

Zkoušky z FJ DELF Scolaire i letos na JERGYMu

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Mezinárodní zkoušky z francouzštiny DELF opět na JERGYMu

Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova ve spolupráci s Alliance Française v Liberci a s  Francouzským institutem v Praze i v tomto roce zorganizovaly celosvětově uznávané mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka „DELF Scolaire“.

Zkoušek se letos zúčastnilo 28 kandidátů, z nichž 18 bylo z naší školy. Zkoušení probíhalo ve 2 dnech dle úrovní obtížnosti A2, B1 a B2 (pro ilustraci - obtížnost maturity z cizího jazyka by měla být na úrovni B1).

Samotné zkoušky se připravují přímo ve Francii a konat se mohou výlučně na vybraných středních školách či v pobočkách Alliance Française. Zkoušky DELF se skládají ze čtyř částí (poslech, čtení, sloh a ústní projev) a jsou rozděleny do 4 úrovní, které se shodují se společným evropským referenčním rámcem jazyků. Zkoušky DELF jsou uznávány po celém světě a jejich platnost je celoživotní. Žákovský DELF je sestavován pro mládež, jednotlivá témata jsou tedy přizpůsobena věku uchazečů.

Společná i profilová část maturity z francouzského jazyka jsou co do obsahu i formy inspirovány z velké části právě těmito zkouškami, proto je žákovský DELF vhodný i jako příprava na maturitu.

Za komisi francouzského jazyka Mgr. Jiří Miškovský