Mezinárodní den matematiky

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Mezinárodní den matematiky (IDM) je celosvětovou oslavou. Každý rok 14. března budou všechny země vyzvány k účasti prostřednictvím aktivit pro studenty i širokou veřejnost ve školách, muzeích, knihovnách a dalších prostorách.

14. březen byl vybrán jako datum pro IDM, protože se již v mnoha zemích slavil jako Den pí, a to na základě skutečnosti, že některé země jej píší jako 3/14 a matematická konstanta Pi je přibližně 3,14.

Projekt Mezinárodní den matematiky vede Mezinárodní matematická unie za podpory mnoha mezinárodních a regionálních organizací z celého světa. Byla vyhlášena organizací UNESCO na 40. zasedání Generální konference dne 26. listopadu 2019. První oslava se konala 14. března 2020. Letošní ročník, ke kterému se Jergym připojuje, je tedy pátý.

Letošní téma je "Hra s matematikou". Zahrajte si ji s námi, informace o Jergym výzvě najde každý žák na svém školním e-mailu.