Národní kolo Zlatý list

Šesti členné družstvo studentů kvarty se zúčastnilo národního kola přírodovědné soutěže Zlatý list.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Družstvo tvořili studentky a studenti:  Agáta Bělová, Markéta Edelmanová, Zuzana Kvapilová, Lucie Lelková, Jan Beránek, Oliver Christl.

Akce se konala v rekreačním středisku Pod Templštýnem (blízko Ivančic na Moravě) od 18. 6. do 23. 6. Celý týden studenti navštěvovali odborné semináře a exkurze, při kterých se od odborníku dozvídali spoustu zajímavých informací z biologických věd a vyzkoušeli si různé způsoby sběru přírodnin.

Součástí akce byla i soutěž ve které se hodnotila dlouhodobá práce pro přírodu, poznávačka a vědomostní test. V té to soutěži naše družstvo obsadilo 12. místo.