Naše studentka ve celostátním kole Olympiády v českém jazyce

Studentka Veronika Zajacová ze 3.B postoupila do celostátního kola Olympiády v českém jazyce. Toto o týdnu stráveném v dětském táboře Nežárka napsala:

Nežárka
Nežárka

Celostátní kolo olympiády v českém jazyce pro mě bylo  v mnohém obohacující. Soutěž měla podobu týdenního soustředění v areálu dětského tábora Nežárka. My, soutěžící, jsme v průběhu týdne řešili dva jazykové úkoly, napsali jsme dvě slohové práce a předstoupili před porotu při mluvním projevu. Jednotlivé úkoly nám porota zadávala postupně, s různými termíny odevzdání. Po opravě každého úkolu nastalo tzv. vlídné slovo. Při něm porota celkově zhodnotila správnost a originalitu našich řešení, zdůraznila naše chyby i dobré formulace (obojí anonymně).

Celý pobyt se nesl ve velmi přátelském duchu. Spolu s porotou a organizátory jsme navštívili třeboňský zámek a k němu patřící archiv. Zúčastnili jsme se také workshopu o moderních výukových metodách.

Ve volném čase jsme hráli volejbal, vytvářeli noviny, nacvičovali scénky. Po večerech se zpívalo a hrálo na nástroje. 

Upřímně, odjíždět se mi odtamtud nechtělo. Příští rok olympiádu určitě zkusím znovu.

Veronika Zajacová, 3.B