Naši chemici válí!

Na úspěch Jiřího Vestfála navázalo 6. 2. 2023 družstvo našich nadějných chemiků v soutěži Chemiklání. Gratulujeme!

Chemiklání
Chemiklání

Chemiklání je jednodenní soutěž určená pro 3–5 členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii, pořádaná Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a studentským spolkem Alumni scientiae bohemicae.
Týmy řeší soubor teoretických úloh na čas; tým, který jich vyřeší nejvíce, vyhrává.

Tým naší školy ve složení Vojta Novosád, Martin Břečka, Adam Hošek, Antonín Molčan a Jirka Vestfál získal v obrovské a mezinárodní konkurenci 40 družstev nádherné čtvrté místo!

Fotogalerie