Aktuální informace k provozu školy

Výuka od 7. 10. podle pravidel stanovených KHS LK č. 03/2020 a opatřeními MŠMT z 9. 10.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Od 7. 10. 2020 bude výuka na škole probíhat podle nařízení KHS LK č. 03/2020 ze dne 5. 10. 2020, viz Narizeni_KHS_3-2020_5-10-20.pdf
Toto nařízení spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků SŠ (1.–4. ročníky oborů PMP, PL, G4 a kvinta až oktáva G8), u těchto tříd probíhá výuka distančním způsobem podle zákona č. 561/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), školský zákon.
§ 184a školského zákona:
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách
(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
(3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

Výuka plavání pro třídy oboru PMP probíhá v plném rozsahu, jelikož se jedná o odborný výcvik s učební praxí.

Výuka tříd prima až kvarta bude probíhat podle stálého rozvrhu. Stanovuji následující pravidla, platná od 7. 10. 2020, kdy bude:
1. probíhat výuka Hv (případně dalších předmětů) bez zpěvu
2. výuka Tv bude probíhat bez sportovních aktivit, bez převlékání ve sportovních šatnách, pouze formou venkovních vycházek v okolí školy. Režim může být upraven podle aktuálního počasí.

Stávající hygienická pravidla zůstávají v platnosti.

Opatření pro školy - přehledně.pdf