Olympiáda v německém jazyce

V úterý dne 7. prosince 2021 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v německém jazyce.

Olympiáda z německého jazyka
Olympiáda z německého jazyka
Studenti měli možnost porovnat své znalosti v několika částech. Jednalo se o poslech s porozuměním, gramatický test a čtení s porozuměním. Nejlepších šest studentek/studentů postoupili do dalšího, ústního kola. Zde se museli představit, popsat daný obrázek, hovořit na vybrané téma a zvládnout situační rozhovor. Věříme, že si studenti olympiádu, která je složena podobně jako maturitní zkouška, užili. 
Do okresního kola postupují studenti ze Septimy - Martinovská Zuzana s počtem 42 bodů z celkových 50 bodů, dále se stejným počtem bodů se na druhém místě umístili Loumová Eliška a Molčan Antonín (41,5 bodů).

Postupujícím gratulujeme a všem účastníkům letošního školního kola olympiády v německém jazyce děkujeme!

Za kabinet německého jazyka Mgr. Renata Němcová a Mgr. Zbyněk Jakubec