Pokračování mezinárodního projektu Pověsti a pohádky

Začátkem března 2017 jste si na našich stránkách mohli přečíst článek o výměnném pobytu našich studentů v německém Gummersbachu (Severní Porýní-Vestfálsko).

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Na tento pobyt v minulém týdnu (19.6. – 24.6. 2017) navázala návštěva německých studentů u nás. Z německého Gummersbachu přijelo 13 studentů a 2 pedagožky. O německé studenty se na oplátku starali naši studenti, kteří se svými pedagogy pro hosty připravili velmi pestrý program.

Hlavní náplní výměnného pobytu bylo dokončení projektu Pověsti a pohádky. Studenti mimo jiné využili zázemí Oblastní galerie v Liberci. Zde tvořili grafické práce na projektové téma ve stylu streetartu. Tyto práce budou použity jako výzdoba v obou zúčastněných školách.

Naši hosté měli též možnost blíže poznat naši vlast. Pro mnohé z nich to byla první návštěva České republiky. V pondělí obdivovali naše úchvatné havní město Prahu. Samozřejmě i zde jsme se věnovali pohádkám a pověstem, které jsou spojené s určitými místy. Mimo jiné pověst o Libušině věštbě, o Golemovi, o čertech v Čertovce a o Daliborových houslích. Další pověsti a pohádky se již týkaly Liberce a blízkého okolí. Při pátečním výstupu na Ještěd to byla pověst o čertech na již zmíněném Ještědu. Bohužel čerti se ukázali v tom “nejlepším” světle a nachystali skutečné liberecké počasí. Na štěstí v předchozích dnech bylo krásně a mohli jsme tak obdivovat Mumlavské vodopády. V Harrachově naši hosté žasli nad zručností místních sklářů. Bohaté historii našeho města byla věnována exkurze v liberecké radnici a synagoze. V rámci prohlubování jazykových dovedností byl pro německé hosty připraven “jazykový kurz” češtiny včetně přednášky o českých reáliích.

Na závěr je třeba zmínit, že pro naše studenty měl výměnný pobyt velký přínos při prohlubování jejich jazykových dovedností v němčině díky intenzivnímu kontaktu s rodilými mluvčími. Během projektu navázali studenti velmi přátelské vztahy, které pravděpodobně přetrvají i po ukončení projektu.

Fotogalerie