Pozvánka na výstavu

výstava maturitních výtvarných prací k 40. a 30. výročí založení školy

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

TVAR / BARVA / PROSTOR

2. 10.–31. 10. 2017 Krajský úřad Libereckého kraje, vernisáž 2. 10. 2017 v 16 hodin 

Ve výstavních prostorách vestibulu KÚ LK můžete vidět maturitní výtvarné práce studentů gymnázia, střední pedagogické školy a pedagogického lycea z let 2014–2017. Někteří absolventi mají vystavené práce celé, jiní výběr z rozsáhlejšího cyklu. Najdete zde klasické techniky (kresba, malba, grafika), ale i fotografie, objekty a reliéfní práce, instalace, ukázky akční tvorby a počítačové grafiky. Studenti pracovali samostatně pod vedením vyučujících výtvarné výchovy Mgr. Ivany Bucharové a Mgr. Jany Kopalové. Všechny maturitní práce doplňují písemné obhajoby, které jsou součástí maturity, ale nejsou zde vystaveny.

Výstavu připravili: Mgr. Ivana Bucharová, Mgr. Štěpán Holý, Mgr. Jana Kopalová

Vernisáž: hudební doprovod Mgr. Daniel Hutař, zpěv Johana Matunová