Pravidla psaní písemné maturitní práce z českého jazyka

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Pravidla psaní písemné maturitní práce z českého jazyka

Studenti sedí v lavici po jednom za sebou.

Na lavici může mít student pouze psací potřeby.

Studenti píší modrou či černou propisovací tužkou, nikoliv tzv. gumovacím perem.

Během psaní slohové práce není možné používat bělítko ani žádné jiné korektory.

Během psaní slohové práce není povolená konzumace žádného jídla.

Student smí během zkoušky pít, nápoj však nesmí být umístěn na lavici.

Nikdo u sebe nesmí mít mobilní telefon ani jiná zařízení umožňující připojení na internet.  Mobilní telefony musí být vypnuté a vše kromě povolených pomůcek uložené v tašce nebo batohu.

Student smí používat školní Pravidla českého pravopisu.

Student píše čitelně, rozlišuje velká a malá písmena.

Student svým chováním neruší ostatní studenty.